• Project: Home
  • Project: Home
  • Project: Home
  • Project: Home
  • Project: Home
  • Project: Home
  • Project: Home
  • Project: Home

Buro Noord

Buro Noord is een technisch adviesburo gevestigd in Steenwijk en heeft als globaal werkgebied het noordoosten van Nederland. Onze basis ligt in de civiele techniek, vanuit deze basis adviseren wij op het gebied van cultuurtechniek, landmeten, milieu, stedenbouw en uiteraard de civiele techniek.

De visie van Buro Noord is projecten zo breed mogelijk op te pakken en onze opdrachtgevers totaal te ‘ontzorgen’. Dit doen wij door naast een specifiek vraagstuk ook actief mee te denken over het gehele projectproces.

 

 

Wij hebben een ruime ervaring in de voorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van projecten. Hierbij werken werken we in hoofdzaak met;
– werkomschrijvingen
– RAW-bestekken
– UAV-gc contracten

landmeten   -   milieu   -   civiele techniek   -   stedenbouw   -   Cultuurtechniek