0521 - 513 441

21-04-2017

Assenrade Hattem

Assenrade Hattem

Inrichting nieuwbouwwijk Hattem

In Hattem wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd van totaal zo’n 270 woningen. Een doordacht architectonisch ontwerp en gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen kenmerkt de wijk. De gemeente ontwikkelt deze wijk samen met Woningstichting Triada en ontwikkelaar BPD.

De rol van Buro Noord

Buro Noord heeft in opdracht van de gemeente Hattem in vier fasen de volledige civiel technische bouw- en woonrijpvoorbereiding van deze wijk uitgevoerd evenals de landmeetkundige en milieukundige werkzaamheden.

Namens de gemeente hebben wij de verkavelings- en inrichtingstekeningen beheerd. Voor afzonderlijke ontwikkelingen of fase-uitwerkingen hebben wij de ondergrond aangeleverd en waren wij verantwoordelijk voor het integreren en uitwerken van nieuwe (deel)ontwerpen. Op deze wijze werd voorkomen dat er fouten ontstonden doordat verschillende partijen aan het plan werkten.

Door het project volledig en integraal multidisciplinair voor de gemeente op te pakken konden we risico’s optimaal beheersen. Door onze brede kennis over het project waren we in staat om snel te schakelen.

Het project in hoofdlijnen:

 • Exploitatieraming
 • Klicmelding & proefsleuven
 • Communicatie nutsbedrijven
 • Landmeetkundige werkzaamheden
 • Inventarisatie locatie
 • Bodemonderzoeken
 • Verkaveling
 • Opstellen ontwerp hemel- en vuilwater riool
 • Opstellen ontwerp verhardingen
 • Opstellen kostenramingen
 • Opstellen RAW bestekken
 • Aanvragen vergunningen
 • Aanbesteding

De uitdagingen binnen het project

 • Het volledig en multidisciplinair oppakken van de hele technische voorbereiding.
 • Snel schakelen binnen het project / snel ad hoc werkzaamheden oppakken.
 • Fasering van diverse watergangen.
 • Een drietal grote duikerbruggen.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.