0521 - 513 441

23-07-2017

Berging Halifax Wapenveld

Berging Halifax Wapenveld

Berging bommenwerper WO II

Ter hoogte van Molen De Vlijt in Wapenveld lag het wrak van een vliegtuig dat hier in de Tweede Wereldoorlog is neergestort. Vanwege baggerwerkzaamheden om het Apeldoorns Kanaal recreatief bevaarbaar te maken, moest het vliegtuig worden geborgen.

Aangeschoten en neergestort

Waarschijnlijk is het vliegtuig op de terugweg naar Engeland door een Duitse nachtjager aangeschoten. Het vliegtuig lag voor deels in het Apeldoorns kanaal en deels in de westelijke oever. De locatie bevatte mogelijk explosieven, radioactief materiaal en menselijke resten van nog vier vermiste bemanningsleden. Het wrak moest daarom onder speciale veiligheidsomstandigheden geborgen worden.

De rol van Buro Noord

Buro Noord heeft voor de gemeente Heerde de volledige voorbereiding inclusief aanbestedingsprocedure en vervolgens de contractbegeleiding van het werk verzorgd. De werkzaamheden hebben wij in nauw overleg met majoor A. Kappert van de Koninklijke Luchtmacht voorbereid. Onze DAGNL-partners Greenhouse Advies en Xplosure hebben ook een rol gespeeld bij de berging.

Stalen damwand legt werkgebied droog

Voor de berging is een stalen damwand deels in het Apeldoorns Kanaal aangebracht om zo een droge bouwkuip te creëren. Voor de berging zijn twee elektra middenspanningskabels omgelegd. Om de del in het landschap, die door de inslag is ontstaan, na de berging weer terug te brengen, is de locatie nauwkeurig ingemeten.

In verband met mogelijke verontreinigingen door bijvoorbeeld brandstof zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Verder hebben wij de archeologische werkzaamheden (2e wereldarcheologie) op locatie uitgevoerd.

Tijdens de berging zijn de groepen 7 & 8 van de basisscholen in de gemeente op locatie uitgenodigd. Ook is er voor breed publiek een open dag georganiseerd. De communicatie hieromtrent hebben wij namens de gemeente verzorgd.

Het project in hoofdlijnen:

  • Inventarisatie
  • Contractvoorbereiding
  • Inmeting
  • Bodemonderzoek
  • Historisch onderzoek
  • Explosieven onderzoek
  • Archeologisch onderzoek
  • Aanvragen vergunningen
  • Aanbestedingsprocedure
  • Communicatie

Een film over de berging

Deze HD film over het verhaal achter het vliegtuigwrak Halifax uit WO II Wapenveld is in opdracht van Buro Noord, Greenhouse Advies en Xplosure, partners binnen DAGnl, gemaakt. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Heerde en Vrieze's Erfgoed.

De uitdagingen binnen het project

Het was een complex en bewogen project met bijzonder veel verschillende vakdisciplines.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.