0521 - 513 441

20-05-2017

Centrumplan Heerde

Centrumplan Heerde

Herinrichting centrum van Heerde

Eind 2013 is met de voorbereidingen voor de 1e fase van de herinrichting van het centrum van Heerde begonnen. Hierbij kreeg het centrum van Heerde een volledig nieuwe en frisse uitstraling. De 1e fase is in 2015 uitgevoerd en in 2015 / 2016 is de 2e fase voorbereid, die eind 2016 / begin 2017 is opgeleverd.

Met veel plezier hebben wij hier een breed scala aan werkzaamheden, met grote betrokkenheid van bewoners en ondernemers, mogen voorbereiden. Met gepaste trots vinden wij dan ook dat het resultaat van dit centrumplan er mag zijn.

De rol van Buro Noord

Door de vele factoren die in de voorbereiding meespeelden, was dit een uitdagend project. Tijdens de voorbereiding hebben wij dan ook veel tijd en aandacht geschonken aan communicatie en burgerparticipatie.

Om voldoende invulling te kunnen geven aan de belangen van ondernemers hebben we elke ondernemer tijdens de voorbereiding persoonlijk bezocht. Hierbij is vastgelegd hoe de ondernemer wordt bevoorraad en op welke wijze deze tijdens de uitvoering optimaal bereikbaar kon worden gehouden. Aan de hand van deze informatie is een eisenpakket opgesteld op basis waarvan de aannemer het werk qua bereikbaarheid en fasering heeft uitgevoerd.

Binnen het centrumplan zijn enkele bijzondere bouwwerken ontworpen. Onderdeel van het centrumplan was de realisatie van een nieuw podium waar wij een ontwerp voor hebben mogen opstellen. Verder zijn aanpassingen uitgevoerd aan de herdenkingsmuur die verbonden is met het historische oude gemeentehuis.

Bij de onderzoeken die wij ter voorbereiding voor dit project hebben uitgevoerd, constateerden wij een ernstige verontreiniging in het tracé voor het nieuwe hemelwaterriool. De sanering hiervan is, zonder gevolgen voor de planning, in het RAW bestek opgenomen.

Het project in hoofdlijnen:

 • Klicmelding en proefsleuven
 • Inmeting
 • Fundatie- en bodemonderzoek
 • Sanering
 • Aanvragen vergunningen
 • Communicatie ondernemers
 • Opstellen ontwerp weekmarkt
 • Opstellen ontwerp hemelwater riool
 • Opstellen ontwerp verhardingen
 • Opstellen faseringstekeningen
 • Opstellen kostenramingen
 • Opstellen RAW bestek
 • Aanbestedingsprocedure

 

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Bijzondere bouwwerken binnen het plan

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.