0521 - 513 441

27-07-2017

Fietsverbindingswegen Hardenberg

Fietsverbindingswegen Hardenberg

Lage Gaardenstraat en Piet Heinstraat

Binnen de gemeente Hardenberg waren er enkele wegen die fietsvriendelijker ingericht moesten worden. Het betrof de Lage Gaardenstraat, de M. Hzn. Trompstraat en de Piet Heinstraat. Het fietsgebruik in deze straten is erg hoog door belangrijke voorzieningen zoals enkele middelbare scholen. Ook worden deze straten veel gebruikt als route naar het treinstation van Hardenberg.

De rol van Buro Noord

In overleg met de gemeente Hardenberg is besloten om van de Piet Heinstraat een fietsstraat te maken. Het autogebruik is hierbij beperkt.

Ook was er nu de mogelijkheid om de wateroverlast in de straten aan te pakken. Het vuilwater riool is vervangen en om de wateroverlast te beperken, is er een nieuw hemelwater riool aangelegd.

Daarnaast is er voor de Lage Gaardenstraat een parkeerbalans opgesteld; om duidelijk te krijgen hoeveel parkeerplaatsen er in deze straat nodig waren. Dit is meegenomen in het nieuwe ontwerp dat voor de Lage Gaardenstraat is gemaakt.

In opdracht van de gemeente heeft Buro Noord voor de uitvoering een UAV GC contract opgesteld.

Het project in hoofdlijnen:

 • Inventarisatie terrein
 • Klicmelding
 • Inmeting
 • Fundatie- en bodemonderzoek
 • Asfaltonderzoek
 • Riooldimensionering en ontwerp
 • Opstellen ontwerptekeningen
 • Opstellen parkeerbalans
 • Opstellen werkdocumenten
 • Aanvragen vergunningen
 • Opstellen presentatietekeningen
 • Organiseren informatieavond
 • Verzorgen aanbestedingsprocedure

De uitdagingen binnen het project

 • Piet Heinstraat
  Hier werd een nieuw HWA riool aangebracht om de wateroverlast op te lossen in de straat. De uitdaging zat hier in het ontwerp van het HWA riool. Het nieuwe HWA riool moest langs en door de vele bestaande kabels en leidingen. Ook was het een uitdaging om voldoende berging in het stelsel te creëren.
 • Lage Gaardenstraat
  Het opstellen van de parkeerbalans was een uitdaging omdat langs de band, op de fietsstrook, werd geparkeerd. De wens was om evenveel parkeerplekken terug te krijgen. Voor de nieuwe situatie is er daarom voor gekozen om verhoogde parkeervakken te realiseren.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.