0521 - 513 441

25-07-2017

Herinrichting centrum Ommen

Herinrichting centrum Ommen

Centrumplan ‘Vecht voor het Centrum’

Het project ‘Centrumvisie’ is door de gemeenteraad in 2003 vastgesteld en vervolgens verder uitgewerkt; het project kreeg de naam ‘Vecht voor het Centrum’. De naam bevat het doel van het project vanuit twee perspectieven.

De gemeente had met dit project tot doel om de Vecht meer te betrekken bij het centrum en vice versa. Daarnaast wilde de gemeente, samen met bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum, ‘vechten’ voor een kwalitatief goed centrum. Na de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen is het plan in 2011 tot uitvoering gekomen.

De Markt is aan drie kanten bebouwd en de vierde zijde is open. Dit plein is doorgetrokken richting de Vecht, waardoor er een verbinding met de Vecht ontstond. Op die manier konden het centrum en de rivier echt met elkaar verbonden worden.

De rol van Buro Noord

Het project is in verschillende fasen en in diverse contractvormen opgedeeld. Al vanaf 2011 verzorgt Buro Noord alle civiel technische alsmede veel aanverwante werkzaamheden voor deze centrumontwikkeling.  

Het project in hoofdlijnen:

 • Afstemming, coördinatie en toezicht nuts
 • Afstemming, coördinatie en toezicht projectontwikkelaar en bouwkundige aannemers
 • Inmetingen
 • Verhardings- en bodemonderzoeken
 • Vergunningen
 • Omgevingsmanagement
 • Burgerparticipatie
 • Visualisaties / presentatietekeningen
 • Technische ontwerptekeningen voor riool, verhardingen & groen
 • Draaiboek fasering:opstellen kosten- en exploitatieramingen
 • Opstellen RAW bestekken & UAV GC contracten
 • Aanbestedingen
 • Directievoering & toezicht

De uitdagingen binnen het project

 • Communicatie met ondernemers over de bevoorrading en de bereikbaarheid van de winkels.
 • Communicatie met projectontwikkelaar en bouwkundige aannemers.
 • Grootschalige nutswerkzaamheden.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.