0521 - 513 441

27-07-2017

Inrichting Mölnhoek

Inrichting Mölnhoek

Fietsstraat Lemelerveld

Voor de gemeente Dalfsen heeft Buro Noord de herinrichting voorbereid van de Mölnhoek in Lemelerveld. Bij deze herinrichting is voor een toekomstige ontwikkeling een nieuw vuilwaterriool in de weg gerealiseerd.

De rol van Buro Noord

Het ontwerp voor de Mölnhoek is in een intensief proces van burgerparticipatie opgesteld. Het succes van dit proces komt voor een groot deel door een bijzonder betrokken werkgroep die de buurt vertegenwoordigde. De ontwerpsessies met deze werkgroep hebben geresulteerd in het idee om de straat als fietsstraat in te richten waar auto’s te gast zijn. Na dit ontwerpproces met de werkgroep is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de hele wijk.

Het project in hoofdlijnen:

 • Inventarisatie locatie
 • Bodemonderzoeken
 • Uitwerken technische ontwerptekeningen
 • Opstellen presentatietekeningen
 • Burgerparticipatie
 • Organiseren informatieavond
 • Opstellen RAW bestek
 • Opstellen budget- en besteksramingen
 • Aanvragen vergunningen
 • Verzorgen aanbesteding

De uitdagingen binnen het project

 • Het wijzigen van de bestaande inrichting naar een fietsstraat.
 • Intensieve proces van burgerparticipatie.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.