0521 - 513 441

Partners

Intensieve samenwerking binnen DAGnl

Voor multidisciplinaire vraagstukken maken wij gebruik van een samenwerkingsverband met onze zusterbedrijven. Het moederbedrijf DAGnl, De Adviesgroep Nederland (totaal ca. 120 medewerkers), bestaat uit verschillende advies- en ingenieursbureaus met elk een eigen identiteit en expertise. De bedrijven die onder DAGnl vallen:

 • Buro Noord (civiele techniek regio Noord-Nederland)
 • Greenhouse Advies (archeologie, bodemonderzoek en sanering, energietransitie & duurzaamheid en water)
 • GrasAdvies (groen, recreatie en sport accommodaties)
 • Xplosure (advies m.b.t. ongesprongen conventionele explosieven, OCE)
 • Buro Stedenbouw (stedenbouw en ruimtelijke ordening)
 • Civil Management (civiele techniek regio Midden- en Zuidoost-Nederland)
 • Buro Hoogstraat (3D-visualisaties, landmeten en civiele techniek regio Midden-Nederland)
 • Incite Projects (civiele techniek regio Oost-Nederland)
 • Civil Works (civiele techniek regio Midden- en West-Nederland)
 • Pro Ruimte (civiele techniek en plan- en gebiedsontwikkeling in Zuid-Nederland)
 • DAGnl integrum (Automatisering, Administratie, Facilitair, P&O en communicatie)
 • Buro Borgland (plan- en gebiedsontwikkeling, stedenbouw, civiele techniek in Noord-Holland)

DAGnl is onder andere gevestigd in Huissen, Olst,  Hoevelaken, Steenwijk, Kaatsheuvel en Almelo.

 • Buro Hoogstraat
 • Buro Stedenbouw
 • DAGnl Integrum
 • Xplosure
 • Greenhouse Advies
 • Civil Management
 • GRAS Advies
 • Incite Projects
 • Civil Works
 • Pro Ruimte