0521 - 513 441

03-10-2018

Project Hooiland / Achterland Urk

Project Hooiland / Achterland Urk

De wijk Hooiland/Achterland is aangelegd in de jaren '60/'70, door de slechte ondergrond (veen en klei) is de wijk zo’n 50 centimeter verzakt. Hierdoor functioneert het riool niet meer en is er veel wateroverlast in de wijk. Water in de kruipruimte wil niet infiltreren in de ondergrond door de slechte bodem. Daarnaast zijn door de verzakking veel regenpijpen achter de woningen afgebroken en lozen ze rechtstreeks in de kruipruimte. De woningen hebben in de muur geen waterslot, waardoor vocht optrekt in de muren met schimmel ten gevolg. En 's zomers zorgt water in de kruipruimte voor muggen.

Als gevolg van de verzakkingen zijn de woningen erg slecht toegankelijk. De wijk wordt opgehoogd met licht ophoogmateriaal. Dit materiaal wordt ook gebruikt als robuuste waterbuffer onder de waterpasserende verharding. Éen van de maatregelen om ook deze wijk klimaatbestendig en op een duurzame wijze in te richten. 

De rol van Buro Noord

Vanwege de complexiteit van het project heeft Buro Noord intern bij de gemeente de projectleiding voor dit project verzorgt. Daarnaast heeft Buro Noord het proces rondom de communicatie en burgerparticipatie gecoördineerd en hier samen met de gemeente invulling aan gegeven. Overige werkzaamheden van Buro Noord:

  • Het uitwerken van schets tot technische bestekstekeningen;
  • het opstellen en aanbesteden van het bestek;
  • In de uitvoering zowel toezicht als directievoering op de werkzaamheden.

De gemeente gaat de hele wijk ophogen inclusief –indien de bewoners dit willen- voortuinen van particulieren, daarnaast wordt er een nieuw vuil- en regenwaterriool aangelegd. De nutsbedrijven gaan gas- en water opnieuw aanleggen, dit is namelijk ook verzakt. Bij het vervangen van het rioolsysteem wordt gebruik gemaakt van flexibele slangen, zodat kleine verzakkingen opgevangen worden. Met de waterpasserende verharding wordt het regenwater van de waterpartij afgevoerd. Zo wordt de wateroverlast in de wijk opgelost en zorgt dit voor een duurzame bijdrage aan het milieu. 

De werkzaamheden zijn bijzonder ingrijpend op de wijk daarom is met name de communicatie naar bewoners in dit project erg belangrijk. Doordat Buro Noord het openbare gebied ophoogt heeft dit in veel gevallen tot gevolg dat particulieren ook werkzaamheden moeten uitvoeren doordat:

  • Schuttingen of hagen ook opgehoogd moeten worden;
  • Achtertuinen en achterpaden door particulieren opgehoogd moeten worden.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.